Ценова листа
     ЕмСофт  Ви предлага различни варианти на програмния продукт СТИЛ, съобразени с предмета на дейност, структурата и особеностите на Вашата фирма. Ако желаете да Ви бъде направена демонстрация на програмата, можете да се свържете с нас от тук. Инсталирането на демо версия на място при Вас, както и самата демонстрация на продукта са безплатни. Демо версия на програмата може да изтеглите от тук.
Цени на най-често използваните пакети
Общ брой служители във всички фирми Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) Абонаментно поддържане за една календарна година
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
»    10 служители - Mini - - - - 100 лв. 120 лв.
»    15 служители 415 лв. 498 лв. 565 лв. 678 лв. 200 лв. 240 лв.
»    30 служители 475 лв. 570 лв. 625 лв. 750 лв. 215 лв. 258 лв.
»    50 служители 550 лв. 660 лв. 700 лв. 840 лв. 240 лв. 288 лв.
»    75 служители 645 лв. 774 лв. 795 лв. 954 лв. 270 лв. 324 лв.
»  100 служители 740 лв. 888 лв. 890 лв. 1068 лв. 295 лв. 354 лв.
»  150 служители 930 лв. 1116 лв. 1080 лв. 1296 лв. 350 лв. 420 лв.
»  200 служители 1120 лв. 1344 лв. 1270 лв. 1524 лв. 405 лв. 486 лв.
Общ брой служители във всички фирми Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) Абонаментно поддържане за една календарна година
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
»  200 служители 3360 лв. 4032 лв. 3810 лв. 4572 лв. 810 лв. 972 лв.
»  300 служители 4485 лв. 5382 лв. 4935 лв. 5922 лв. 1010 лв. 1212 лв.
»  400 служители 5610 лв. 6732 лв. 6060 лв. 7272 лв. 1190 лв. 1428 лв.
»  500 служители 6750 лв. 8100 лв. 7200 лв. 8640 лв. 1370 лв. 1644 лв.
»  600 служители 7860 лв. 9432 лв. 8310 лв. 9972 лв. 1540 лв. 1848 лв.
»  800 служители 10095 лв. 12114 лв. 10545 лв. 12654 лв. 1870 лв. 2244 лв.
»1000 служители 12330 лв. 14796 лв. 12780 лв. 15336 лв. 2180 лв. 2616 лв.
»1200 служители 14550 лв. 17460 лв. 15000 лв. 18000 лв. 2470 лв. 2964 лв.
* броят на фирмите не променя цената
Калкулатор
Вариант
Брой служители
Брой раб. места
Брой месеци
Доплащане за допълнителни раб. места
 

Общ брой служители във всички фирми
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF)
Абонаментно поддържане за една календарна година
  цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
От 2012 г. предлагаме на своите бъдещи клиенти нов пакет за ползване на ПП "СТИЛ" - Mini на цена от 100.00 лв. без ДДС. Този пакет е предназначен за малки фирми с персонал до 10 служители, като в цената е включен лиценз и абонамент до края на текущата година. За всяка следваща календарна година се заплаща абонамент в размер на 100.00 лв. без ДДС.
Забележка: При надвишаване на ограничението от 10 служители се заплаща лиценз и абонамент по актуална ценова листа на сайта.
В цените за преотстъпване право на ползване на продукта са включени:
всички модули на СТИЛ (Личен състав, Работни заплати, Граждански договори, Работни графици, Декларации за НАП, Уведомления за НАП, Описи за изплащане на обезщетения, Осчетоводяване, Платежни документи и Провизиране на отпуски);
възможност за прехвърляне на данните за наетите лица от файл на MS Excel;
първоначална инсталация и настройка;
обучение при закупуване и внедряване на програмата в рамките на 2 часа или 8 часа за СТИЛ - Pro (за района на гр.София).
В цените за абонаментно поддържане са включени:
всички нови версии на СТИЛ в рамките на календарната година;
консултации по телефона и на място в офиса на ЕмСофт (до един час).
Минимални изисквания на компютърната система:
процесор: 1,2 GHz или по-бърз;
памет: 1024 MB RAM;
свободно дисково пространство: 100 MB;
операционна система: 32/64-битова версия на Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10;
печата на справки и документи в СТИЛ изисква инсталирани MS Word и MS Excel (MS Office 2000 или по-нова версия).
За всяко следващо работно място в локална мрежа се заплащат по 20 % от цената за абонаментно поддържане на СТИЛ.
За всяка следваща база данни ЕмСофт Ви предоставя 30 % отстъпка от цената за преотстъпване право на ползване.
Системна помощ, консултации и обучение на място при клиента се заплащат по 60 лв. на час. Обслужване по телефона или в офиса на ЕмСофт е безплатно.
ЕмСофт Ви предоставя възможност за разсрочено безлихвено плащане на 3 вноски за срок до 3 месеца!