Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2018 г.
»Ver.4.88 (последна промяна от 24.01.2018 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова колона "Лизингодател" в системни справки 1, 10 и 51
Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.