Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ - ТРЗ и ЛС"
Промени за 2018 г.
»Ver.7.68 (последна промяна от 12.02.2018 г.)Добави коментар (предложение)
» Нова справка "Осигурителни вноски и данък за конкретно перо от фишове" (виж меню "Печат/Работни заплати/Осигурителни вноски и данък", поле "Данни от");
» Възможност за избор на служители при групов печат на фишове (виж меню "Печат/Работни заплати/Печат на фишове", поле "Служители");
» Промяна във формата на файла за масово плащане през ТЪРГОВСКА БАНКА Д.
»Ver.7.67 (последна промяна от 05.01.2018 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" за 2018 г.;
» Промяна на вноските в проценти за социално осигуряване за 2018 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД за 2018 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-1015/21.12.2017 г. на МТСП в сила от 01.01.2018 г.;
» Нова справка "Справка за разходни центрове" (виж меню "Печат/Работни заплати").
Внимание! За да се приложат промените от 2018 г., за всяка фирма, за която вече е активиран месец Януари 2018 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.