Актуално
Новиниоще...
04.12.2015
Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. на Министерски съвет за разместване на почивни дни през 2016 г.

1. Обявява се 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден.
2. Обявява се 23 май (понеделник) ...още...
15.06.2015
Уважаеми клиенти!
Във връзка с провеждането на профилактика от ЧЕЗ Ви уведомяваме, че на 17.06.2015г. (сряда) в интервала от 10.00 до 16.00 часа телефон 0700 12 600 няма да работи. Също така ще бъде нарушен и...още...
25.05.2015
Уважаеми клиенти!
Във връзка с провеждането на профилактика на наличната техника Ви уведомяваме, че на 25.05.2015г. (понеделник) след 12.00 часа офисът на ЕмСофт няма да работи. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. Благодарим Ви...още...
11.03.2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 5 МАРТ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 20...още...
23.02.2015
Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, ...още...
Нови документиоще...
Последни подобрения на СТИЛ - ТРЗ и ЛСоще...
» Ver.7.51 (последна промяна от 22.07.2016 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за добавяне на известия за събития в програмата, създаване на задачи между потребителите, писане на коментари към задачите и следене за тяхното изпълнение (виж меню "Настройки/Известия" и модул "Известия и задачи");
» Прилагане на правата за достъп по отдели в модул "Работни графици" (ако даден потребител няма достъп до определени отдели във фирмата, тогава няма да има достъп до служителите в тези отдели при съставяне на работните графици - виж меню "Настройки/Потребители" - "Права на достъп/По фирми/Фирма/Звена" и модул "Работни графици");
» Възможност за забрана на определени потребители да виждат файлове с работни графици, които са създадени от други потребители (виж меню "Настройки/Потребители" - "Права на достъп/Общи/Изключителни права");
» Възможност за групово маркиране на служители, които преминават на сумирано отчитане на работното време (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове", т.2 от формата за преизчисляване на фишове);
» Възможност за настройка на права за достъп по видове потребителски документи (виж меню "Настройки/Потребителски данни/Потребителски документи");
» Възможност за настройка на определени потребителски полета към личните картони да се попълват от служителите през StyleWeb (може да се използва за подаване на информация от служителите през Web - виж меню "Настройки/Потребителски данни/Потребителски полета", форма "Потребителско поле към Личен картон", отметка "Позволява се попълване на полето през Web" и StyleWeb, папка "Профил/Други данни");
Внимание! От тази версия по подразбиране се добавят известия, с право на достъп от всички потребители, за следните събития:
1) Изтичане на срока на трудов договор;
2) Изтичане на изпитателния срок на трудов договор;
3) Липса на фиш в работния месец при сключен трудов договор;
4) Липса на уведомление по чл.62 за сключен трудов договор, споразумение или заповед за прекратяване.
Можете да промените настройките за генериране на известия в програмата и правата на достъп до всяко известие от меню "Настройки/Известия".